English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1032

Readers on-line: 288

Total number of users since Nov 1, 2006: 33934780

Collection

Library

Frequently read publications : Szkola cwiczen

 1. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [46853]
 2. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [36126]
 3. 8.1 Język angielski we wczesnej edukacji językowej - Teoria w pigułce [17323]
 4. 1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? [17005]
 5. 6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się [16080]
 6. 4.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawow [14616]
 7. 2.1 Kompetencje kluczowe - Teoria w pigułce [9749]
 8. 1.1 Autonomia ucznia - Teoria w pigułce [8803]
 9. 6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności [8644]
 10. 9.2 Współpraca zespołowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych [7016]
 11. 8.4 Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej [6623]
 12. 4.2 Jak wykorzystać łamigłówkii zagadki w edukacji matematycznej? [6559]
 13. 4.1 Motywacja - Teoria w pigułce [6478]
 14. 10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [5493]
 15. 3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [4936]
 16. 3.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej [4922]
 17. 6.3 Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów [4847]
 18. 5.1 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej [4612]
 19. 9.1 Planowanie lekcji - Teoria w pigułce [4542]
 20. 7.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów [4444]
 21. 4.1 Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych [4280]
 22. 10.1 Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [4242]
 23. 4.3 Motywacja - Zeszyt ćwiczeń [4043]
 24. 1.3 Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych [3723]
 25. 6.1 Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [3578]