English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1030

Readers on-line: 303

Total number of users since Nov 1, 2006: 37523212

Collection

Library

Frequently read publications : Szkola cwiczen

 1. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [88009]
 2. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [73017]
 3. 1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? [30860]
 4. 4.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawow [26678]
 5. 8.1 Język angielski we wczesnej edukacji językowej - Teoria w pigułce [25348]
 6. 6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się [25030]
 7. 1.1 Autonomia ucznia - Teoria w pigułce [16357]
 8. 2.1 Kompetencje kluczowe - Teoria w pigułce [15240]
 9. 5.1 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej [15142]
 10. 6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności [13696]
 11. 4.1 Motywacja - Teoria w pigułce [13601]
 12. 4.2 Jak wykorzystać łamigłówkii zagadki w edukacji matematycznej? [13346]
 13. 8.4 Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej [12591]
 14. 6.1 Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [10276]
 15. 10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [9901]
 16. 2.1 Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego [9560]
 17. 2.2 Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? [8106]
 18. 3.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej [8053]
 19. 3.1 Konstruktywizm i metody aktywizujące w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży [7702]
 20. 10.1 Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [7669]
 21. 6.3 Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów [7591]
 22. 4.3 Motywacja - Zeszyt ćwiczeń [7559]
 23. 7.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów [7423]
 24. 3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [7411]
 25. 9.1 Planowanie lekcji - Teoria w pigułce [7376]