English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1058

Readers on-line: 436

Total number of users since Nov 1, 2006: 39178677

Collection

Library

Frequently read publications : Szkola cwiczen

Page1of6 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [110278]
 2. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [89689]
 3. 1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? [36882]
 4. 8.1 Język angielski we wczesnej edukacji językowej - Teoria w pigułce [30270]
 5. 4.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawow [30177]
 6. 6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się [29178]
 7. 5.1 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej [24080]
 8. 1.1 Autonomia ucznia - Teoria w pigułce [18486]
 9. 4.1 Motywacja - Teoria w pigułce [17774]
 10. 2.1 Kompetencje kluczowe - Teoria w pigułce [17063]
 11. 6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności [16417]
 12. 8.4 Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej [15126]
 13. 4.2 Jak wykorzystać łamigłówkii zagadki w edukacji matematycznej? [14404]
 14. 2.1 Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego [13388]
 15. 6.1 Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [13048]
 16. 10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [11289]
 17. 2.2 Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? [11205]
 18. 3.1 Konstruktywizm i metody aktywizujące w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży [10525]
 19. 10.1 Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [9440]
 20. 9.1 Planowanie lekcji - Teoria w pigułce [9396]
 21. 4.3 Motywacja - Zeszyt ćwiczeń [9387]
 22. 2.4 Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej [9250]
 23. 3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [9209]
 24. 3.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej [9140]
 25. 5.1 Jak wykorzystać metody problemowe w edukacji matematycznej? [8913]