English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1032

Readers on-line: 928

Total number of users since Nov 1, 2006: 35398472

Collection

Library

Frequently read publications : Szkola cwiczen

Page1of6 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [52526]
 2. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [42853]
 3. 1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? [20231]
 4. 8.1 Język angielski we wczesnej edukacji językowej - Teoria w pigułce [19066]
 5. 6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się [18499]
 6. 4.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawow [17152]
 7. 2.1 Kompetencje kluczowe - Teoria w pigułce [11353]
 8. 1.1 Autonomia ucznia - Teoria w pigułce [10945]
 9. 6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności [10142]
 10. 4.2 Jak wykorzystać łamigłówkii zagadki w edukacji matematycznej? [9616]
 11. 9.2 Współpraca zespołowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych [9484]
 12. 8.4 Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej [8570]
 13. 4.1 Motywacja - Teoria w pigułce [8011]
 14. 10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [7109]
 15. 3.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej [6058]
 16. 6.3 Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów [5941]
 17. 5.1 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej [5900]
 18. 6.1 Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [5674]
 19. 3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [5355]
 20. 7.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów [5348]
 21. 4.1 Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych [5164]
 22. 9.1 Planowanie lekcji - Teoria w pigułce [5160]
 23. 4.3 Motywacja - Zeszyt ćwiczeń [5107]
 24. 2.2 Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? [5008]
 25. 10.1 Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [4829]