English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1031

Readers on-line: 227

Total number of users since Nov 1, 2006: 30095547

Collection

Library

Frequently read publications : Szkola cwiczen

Page1of6 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [26642]
 2. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [20414]
 3. 8.1 Język angielski we wczesnej edukacji językowej - Teoria w pigułce [8953]
 4. 6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się [8642]
 5. 2.1 Kompetencje kluczowe - Teoria w pigułce [5527]
 6. 6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności [5007]
 7. 1.1 Autonomia ucznia - Teoria w pigułce [4174]
 8. 1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? [3963]
 9. 3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [3117]
 10. 4.1 Motywacja - Teoria w pigułce [3101]
 11. 6.3 Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów [2629]
 12. 9.2 Współpraca zespołowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych [2544]
 13. 1.3 Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych [2311]
 14. 9.1 Planowanie lekcji - Teoria w pigułce [2262]
 15. 10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [2225]
 16. 4.1 Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych [2182]
 17. 7.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów [2090]
 18. 4.3 Motywacja - Zeszyt ćwiczeń [1989]
 19. 1.1 Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze [1964]
 20. 4.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [1864]
 21. 10.1 Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [1698]
 22. 3.4 Przygotowanie i publikowanie stron internetowych [1676]
 23. 5.1 TIK - Teoria w pigułce [1536]
 24. 8.3 Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki [1506]
 25. 4.2 Motywacja - Poradnik Mentora [1420]