English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 960

Readers on-line: 603

Total number of users since Nov 1, 2006: 27808101

Collection

Library

Frequently read publications : Szkola cwiczen

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [5797]
 2. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [3811]
 3. 6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się [2413]
 4. 8.1 Język angielski we wczesnej edukacji językowej - Teoria w pigułce [2265]
 5. 2.1 Kompetencje kluczowe - Teoria w pigułce [1920]
 6. 6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności [1564]
 7. 3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [1245]
 8. 6.3 Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów [1225]
 9. 1.1 Autonomia ucznia - Teoria w pigułce [1165]
 10. 4.1 Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych [1009]
 11. 8.3 Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki [794]
 12. 7.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów [793]
 13. 4.3 Motywacja - Zeszyt ćwiczeń [774]
 14. 4.1 Motywacja - Teoria w pigułce [641]
 15. 7.2 Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży [632]
 16. 9.1 Planowanie lekcji - Teoria w pigułce [623]
 17. 1.1 Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze [615]
 18. 4.2 Motywacja - Poradnik Mentora [607]
 19. 10.3 Kompetencja interkulturowa - Zeszyt ćwiczeń [572]
 20. 3.4 Przygotowanie i publikowanie stron internetowych [565]
 21. 4.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [509]
 22. 5.1 TIK - Teoria w pigułce [470]
 23. 5.2 TIK - Poradnik Mentora [444]
 24. 10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [440]
 25. 1.3 Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych [434]