English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1031

Readers on-line: 208

Total number of users since Nov 1, 2006: 30095424

Collection

Library

Frequently read publications : Nowa kolekcja

 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przepisach prawa – najważniejsze regulacje [38209]
 2. Lapbook a edukacja czytelnicza - czyli jak zachęcić dzieci do czytania [29835]
 3. Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w systemie oświaty [23772]
 4. Jak pomóc dziecku lub uczniowi z mutyzmem selektywnym? [20605]
 5. Kompetencje kluczowe – przygotowanie do życia [20253]
 6. Umiejętność uczenia się jako jedna z kompetencji kluczowych [20252]
 7. Szkoły przysposabiające do pracy– zło konieczne czy nowoczesna forma edukacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym? [19139]
 8. Psychologiczne i społeczne aspekty oceniania [17627]
 9. Ewaluacja programu nauczania [16231]
 10. TIK w edukacji wczesnoszkolnej [15771]
 11. Odczarować matematykę. Czy lekcja matematyki może być ciekawa? [15415]
 12. Kompetencje małego dziecka w szkole [15245]
 13. Ciekawe i skuteczne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej [14282]
 14. Lekcja odwrócona [13483]
 15. Nowa podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej – założenia i praktyka [13374]
 16. Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych [9587]
 17. Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną, aby rzeczywiście sprzyjała rozwojowi szkoły? [9583]
 18. Czytanie wrażeniowe. Innowacyjny model czytania dzieciom tekstów literackich w przedszkolu i w szkole [9557]
 19. Oczekiwane kompetencje dyrektora szkoły [8636]
 20. Historia z przyszłością. Jak wyjść z epoki kredy, jaknowocześnie i ciekawie uczyć historii? [7949]
 21. Zrozumieć dziecko z autyzmem [7698]
 22. Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni [7516]
 23. Rozwijanie umiejętności czytania na I etapie edukacyjnym [7330]
 24. Dziecko w młodszym wieku szkolnym wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej [7287]
 25. O zmianach w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym [7282]