English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 960

Readers on-line: 600

Total number of users since Nov 1, 2006: 27807759

Collection

Library

Frequently read publications : Nowa kolekcja

Page1of15 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przepisach prawa – najważniejsze regulacje [35941]
 2. Lapbook a edukacja czytelnicza - czyli jak zachęcić dzieci do czytania [28626]
 3. Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w systemie oświaty [20348]
 4. Jak pomóc dziecku lub uczniowi z mutyzmem selektywnym? [20060]
 5. Kompetencje kluczowe – przygotowanie do życia [19246]
 6. Umiejętność uczenia się jako jedna z kompetencji kluczowych [18143]
 7. Szkoły przysposabiające do pracy– zło konieczne czy nowoczesna forma edukacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym? [17900]
 8. Psychologiczne i społeczne aspekty oceniania [15411]
 9. Ewaluacja programu nauczania [15105]
 10. TIK w edukacji wczesnoszkolnej [14528]
 11. Kompetencje małego dziecka w szkole [14512]
 12. Odczarować matematykę. Czy lekcja matematyki może być ciekawa? [14494]
 13. Ciekawe i skuteczne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej [13979]
 14. Nowa podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej – założenia i praktyka [13176]
 15. Lekcja odwrócona [11086]
 16. Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych [9314]
 17. Czytanie wrażeniowe. Innowacyjny model czytania dzieciom tekstów literackich w przedszkolu i w szkole [8767]
 18. Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną, aby rzeczywiście sprzyjała rozwojowi szkoły? [8122]
 19. Oczekiwane kompetencje dyrektora szkoły [7727]
 20. O zmianach w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym [7207]
 21. Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni [7087]
 22. Świetlica dla sześciolatka. Rola i zadania współczesnej świetlicy szkolnej [7055]
 23. Historia z przyszłością. Jak wyjść z epoki kredy, jaknowocześnie i ciekawie uczyć historii? [6883]
 24. Ewaluacja zewnętrzna w szkole – dialog dla rozwoju [6842]
 25. Zrozumieć dziecko z autyzmem [6723]