English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1030

Readers on-line: 43

Total number of users since Nov 1, 2006: 37629474

Collection

Library

Frequently read publications : Materialy dla nauczycieli szkol cwiczen – Matematyka

Page1of2 pages

1 | 2
 1. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [91363]
 2. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [73470]
 3. 1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? [31096]
 4. 4.2 Jak wykorzystać łamigłówkii zagadki w edukacji matematycznej? [13416]
 5. 2.1 Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego [9790]
 6. 2.2 Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? [8298]
 7. 3.1 Konstruktywizm i metody aktywizujące w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży [7918]
 8. 5.1 Jak wykorzystać metody problemowe w edukacji matematycznej? [5667]
 9. 1.4 Jak rozwijać kompetencje ekonomiczne u najmłodszych? [5430]
 10. 10.2 Jak rozwijać racjonalne decydowanie za pomocą edukacji matematycznej? [4821]
 11. 10.1 Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą za pomocą edukacji matematycznej? [3984]
 12. 5.2 Jak wykorzystać metodę projektów w edukacji matematycznej? [3648]
 13. 7.4 Jak wykorzystać technologię w zbieraniu, analizie i wizualizacji danych? [3224]
 14. 3.2 Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności dzieci starszych i młodzieży w edukacji matematycznej, wspierające kreatywność i samodzielność uczących się [3220]
 15. 4.3 Jak rozwijać myślenie logiczne w edukacji matematycznej? [3212]
 16. 4.4 Jak wykorzystać techniki gamifikacyjne w edukacji matematycznej? [2866]
 17. 9.3 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji geograficznej [2816]
 18. 9.2 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji geograficznej [2778]
 19. 9.4 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji fizycznej [1984]
 20. 6.1 Jak wykorzystać otoczenie w edukacji matematycznej? [1759]
 21. 5.3 Jak wykorzystać studium przypadku w edukacji matematycznej? [1565]
 22. 6.2 Jak wykorzystać architekturę i przyrodę w edukacji matematycznej? [1239]
 23. 10.3 Jak rozwijać myślenie długofalowe za pomocą edukacji matematycznej? [1175]
 24. 4.1 Jak wykorzystać zadania tekstowe w edukacji matematycznej? [782]
 25. 10.4 Jak rozwijać efektywność osobistą za pomocą edukacji matematycznej? [716]