English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1032

Readers on-line: 519

Total number of users since Nov 1, 2006: 30861595

Collection

Library

Frequently read publications : Materialy dla nauczycieli szkol cwiczen – Matematyka

Page1of2 pages

1 | 2
 1. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [29829]
 2. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [23330]
 3. 1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? [7080]
 4. 1.4 Jak rozwijać kompetencje ekonomiczne u najmłodszych? [1490]
 5. 7.4 Jak wykorzystać technologię w zbieraniu, analizie i wizualizacji danych? [1000]
 6. 4.2 Jak wykorzystać łamigłówkii zagadki w edukacji matematycznej? [843]
 7. 2.2 Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? [820]
 8. 10.1 Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą za pomocą edukacji matematycznej? [794]
 9. 2.1 Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego [773]
 10. 10.2 Jak rozwijać racjonalne decydowanie za pomocą edukacji matematycznej? [752]
 11. 5.2 Jak wykorzystać metodę projektów w edukacji matematycznej? [559]
 12. 5.1 Jak wykorzystać metody problemowe w edukacji matematycznej? [486]
 13. 9.2 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji geograficznej [427]
 14. 4.4 Jak wykorzystać techniki gamifikacyjne w edukacji matematycznej? [389]
 15. 6.1 Jak wykorzystać otoczenie w edukacji matematycznej? [368]
 16. 4.3 Jak rozwijać myślenie logiczne w edukacji matematycznej? [254]
 17. 9.3 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji geograficznej [248]
 18. 3.2 Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności dzieci starszych i młodzieży w edukacji matematycznej, wspierające kreatywność i samodzielność uczących się [231]
 19. 10.3 Jak rozwijać myślenie długofalowe za pomocą edukacji matematycznej? [220]
 20. 10.4 Jak rozwijać efektywność osobistą za pomocą edukacji matematycznej? [172]
 21. 9.4 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji fizycznej [163]
 22. 8.2 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej [163]
 23. 5.3 Jak wykorzystać studium przypadku w edukacji matematycznej? [161]
 24. 3.1 Konstruktywizm i metody aktywizujące w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży [157]
 25. 6.2 Jak wykorzystać architekturę i przyrodę w edukacji matematycznej? [72]