English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1032

Readers on-line: 4

Total number of users since Nov 1, 2006: 37073011

Collection

Library

Frequently read publications : Materialy dla nauczycieli szkol cwiczen – Przedmioty przyrodnicze

 1. 4.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawow [25700]
 2. 5.1 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej [11803]
 3. 6.1 Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [8925]
 4. 3.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej [7524]
 5. 2.4 Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej [5707]
 6. 4.2 Aktywność badawcza ucznióww edukacji chemicznej w szkole ponadpodstawowej [4860]
 7. 9.2 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z chemii [3531]
 8. 2.2 Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób w przedszkolnej edukacji przyrodniczej [2690]
 9. 4.3 Aktywność badawcza uczniów w edukacji fizycznej w szkole ponadpodstawowej [2580]
 10. 8.2 Nieeksperymentalne metody aktywizujące w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej [2551]
 11. 8.3 Ocenianie wspierające aktywność badawczą uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV – VIII szkoły podstawowej [2206]
 12. 10.1 Style uczenia się a koncepcja outdoor education w kształceniu przedszkolnym [2134]
 13. 8.1 Nieeksperymentalne metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [1883]
 14. 1.4 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej [1845]
 15. 1.3 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [1381]
 16. 7.2 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji chemicznej [1346]
 17. 6.3 Realizacja treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [1225]
 18. 2.1 Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne w przedszkolnej edukacji przyrodniczej [1184]
 19. 3.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole podstawowej [1150]
 20. 1.1 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w przedszkolnej edukacji przyrodniczej [1119]
 21. 2.3 Prowadzenie pomiarów w rozwoju psychofizycznym uczniów we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej [979]
 22. 3.4 Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole podstawowej [923]
 23. 4.4 Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole ponadpodstawowej [889]
 24. 5.4 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji geograficznej [880]
 25. 7.3 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji fizycznej [876]