English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1030

Readers on-line: 18

Total number of users since Nov 1, 2006: 37616976

Collection

Library

Frequently read publications : Materialy dla nauczycieli szkol cwiczen – Przedmioty przyrodnicze

 1. 4.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawow [26747]
 2. 5.1 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej [15680]
 3. 6.1 Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [10430]
 4. 3.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej [8085]
 5. 2.4 Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej [6862]
 6. 4.2 Aktywność badawcza ucznióww edukacji chemicznej w szkole ponadpodstawowej [5136]
 7. 9.2 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z chemii [4183]
 8. 8.2 Nieeksperymentalne metody aktywizujące w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej [3560]
 9. 2.2 Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób w przedszkolnej edukacji przyrodniczej [3007]
 10. 10.1 Style uczenia się a koncepcja outdoor education w kształceniu przedszkolnym [2897]
 11. 8.3 Ocenianie wspierające aktywność badawczą uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV – VIII szkoły podstawowej [2767]
 12. 4.3 Aktywność badawcza uczniów w edukacji fizycznej w szkole ponadpodstawowej [2767]
 13. 8.1 Nieeksperymentalne metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [2399]
 14. 2.1 Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne w przedszkolnej edukacji przyrodniczej [2250]
 15. 1.4 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej [2001]
 16. 1.3 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [1761]
 17. 6.3 Realizacja treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [1519]
 18. 1.1 Kształcenie myślenia naukowego uczniów w przedszkolnej edukacji przyrodniczej [1505]
 19. 7.2 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji chemicznej [1473]
 20. 3.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole podstawowej [1397]
 21. 3.4 Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole podstawowej [1330]
 22. 2.3 Prowadzenie pomiarów w rozwoju psychofizycznym uczniów we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej [1218]
 23. 7.4 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji geograficznej [1098]
 24. 5.4 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji geograficznej [1089]
 25. 7.3 Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji fizycznej [1081]