English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1030

Readers on-line: 40

Total number of users since Nov 1, 2006: 37629459

Collection

Library

Frequently read publications : Materialy dla nauczycieli szkol cwiczen – Informatyka

Page1of2 pages

1 | 2
 1. 6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się [25412]
 2. 6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności [13823]
 3. 8.4 Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej [12660]
 4. 10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [9996]
 5. 10.1 Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [7783]
 6. 6.3 Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów [7622]
 7. 3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [7526]
 8. 7.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów [7509]
 9. 4.1 Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych [6489]
 10. 1.1 Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze [6334]
 11. 1.3 Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych [5930]
 12. 8.3 Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki [4956]
 13. 4.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [4716]
 14. 3.4 Przygotowanie i publikowanie stron internetowych [4200]
 15. 7.2 Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży [3495]
 16. 9.1 Wykorzystanie technologi iinformacyjno-komunikacyjnych w komunikacji międzyludzkiej [3412]
 17. 3.3 Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych [3237]
 18. 1.2 Rozwijanie myślenia algorytmicznego dzieci młodszych poprzez gry i zabawy oraz dostosowane do ich wieku narzędzia TIK [3085]
 19. 4.3 Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych [2759]
 20. 3.1 Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych [2439]
 21. 5.3 Przygotowanie animacji komputerowych, rejestracja wideo oraz edycja filmów [2207]
 22. 4.4 Przygotowanie i publikowanie stron internetowych [1635]
 23. 5.1 Tworzenie grafik komputerowych i cyfrowa rejestracja obrazów oraz ich edycja [1590]
 24. 8.1 Sposoby kształtowaniau uczniów zdolnośc i algorytmicznego rozwiązywania problemów [1446]
 25. 6.4 Praca z narzędziami informatycznymi do gromadzenia, organizowania i przechowywania informacji [1196]