English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1032

Readers on-line: 432

Total number of users since Nov 1, 2006: 35368792

Collection

Library

Frequently read publications : Nowa kolekcja

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [46853]
 2. Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dla II, III i IV etapu edukacyjnego [36109]
 3. Przyroda – interdyscyplinarne spojrzenie na świat. Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej [18565]
 4. Informatyka. Program nauczania – IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony [16884]
 5. Podróż do świata chemii [16681]
 6. Korzenie nowoczesności. Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo dla IV etapu edukacyjnego [9694]
 7. Geografia – to lubię! Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony [9503]
 8. Program nauczania wychowania fizycznego - szkoła ponadgimnazjalna - trening zdrowotny, sporty całego życia, dbałość o własne ciało [8585]
 9. Fizyka i ja. Program nauczania fizyki dla III i IV etapu edukacyjnego - poziom podstawowy [7893]
 10. Oczarowani tajemnicą sztuki. Program nauczania historii sztuki dla IV etapu edukacyjnego. Zakres rozszerzony [6974]
 11. Aktywnie na matematyce. Program nauczania matematyki dla IV etapu edukacyjnego [6288]
 12. Uczę się – poznaję – rozumiem. Program nauczania przyrody dla IV etapu edukacyjnego [6263]
 13. Obrazując słowo. Program nauczania historii sztuki dla IV etapu edukacyjnego [4813]
 14. WOS, czyli Wolność, Odpowiedzialność, Sprawiedliwość. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla III i IV etapu edukacyjnego [4486]
 15. Od harmonii do eksperymentu. Program nauczania historii muzyki w IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym [4356]
 16. Przeszłość dla przyszłości. Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok [4254]
 17. Komunikacja w kulturze. Program nauczania wiedzy o kulturze IV etap edukacyjny zakres podstawowy [4055]
 18. Pytam, badam, rozumiem. Program nauczania biologii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnzjalnej zakres podstawowy [4055]
 19. Przyroda i nauka. Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej [3409]
 20. Modułowy program wychowania fizycznego dla III i IV etapu edukacyjnego [3093]
 21. Matematyka na TAK. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny - zakres podstawowy i rozszerzony [2631]
 22. Aktywność dla zdrowia. Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego [2493]
 23. Informatyka – moja pasja! Program nauczania informatyki w zakresie rozszerzonym dla IV etapu edukacyjnego [2270]
 24. Klio bez tajemnic – program nauczania dla IV etapu edukacyjnego – zakres rozszerzony [1942]
 25. Bliżej świata i ludzi. Program nauczania geografii IV etap edukacyjny - zakres rozszerzony [1793]