English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1058

Readers on-line: 410

Total number of users since Nov 1, 2006: 39178888

Collection

Library

Frequently read publications : Reforma programowa

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [471469]
 2. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [385435]
 3. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [199328]
 4. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [187440]
 5. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [152083]
 6. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [147893]
 7. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [102271]
 8. Wychowanie fizyczne. Poradnik dla nauczyciela [95053]
 9. Plastyka [84745]
 10. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [70255]
 11. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [66749]
 12. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [51179]
 13. Programy nauczaniaw rzeczywistości szkolnej. Tworzenie – wybór – ewaluacja [50709]
 14. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [48272]
 15. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [47124]
 16. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [46527]
 17. Materiały edukacyjne - wychowanie fizyczne blok tematyczny - edukacja zdrowotna [45089]
 18. Powietrze - coś czy nic [42464]
 19. Edukacja matematyczna [26942]
 20. Edukacja muzyczna cz. 2 [24454]
 21. Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej [23888]
 22. Wychowanie fizyczne i kształtowanie sprawności ruchowej [22724]
 23. Dlaczego w nowej podstawie programowej nie ma ścieżek edukacyjnych [21295]
 24. Wychowanie fizyczne od planu kierunkowego do planu wynikowego [21269]
 25. Retoryka - praktyka, czyli kilka uwag na temat uczenia sztuki przemawiania (w szkole ponadgimnazjanej) [18167]