English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1058

Readers on-line: 165

Total number of users since Nov 1, 2006: 39272093

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [749957]
 2. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [471485]
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [418966]
 4. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [385478]
 5. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [215881]
 6. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [199337]
 7. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [187513]
 8. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [172909]
 9. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [167742]
 10. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [153797]
 11. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [152096]
 12. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [147914]
 13. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [123631]
 14. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce [121774]
 15. Ocenianie w klasach I-III [111685]
 16. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [110379]
 17. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [102300]
 18. Wychowanie fizyczne. Poradnik dla nauczyciela [95084]
 19. Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać [93443]
 20. Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi [92961]
 21. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [89838]
 22. Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski [89252]
 23. Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki [88732]
 24. Plastyka [84768]
 25. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [78432]