English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 861

Obecnie czytających: 33

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 12636908

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [452891]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [256950]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [249635]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [230112]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [143209]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [129501]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [94406]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [92359]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [81912]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [68479]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [57124]
 12. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [54521]
 13. Plastyka [51173]
 14. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [44967]
 15. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [44106]
 16. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [39092]
 17. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [37051]
 18. Diagnoza przedszkolna [33289]
 19. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [31811]
 20. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [31065]
 21. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [29137]
 22. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [27958]
 23. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [27682]
 24. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [27519]
 25. Programy nauczaniaw rzeczywistości szkolnej. Tworzenie – wybór – ewaluacja [26227]