English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1032

Readers on-line: 175

Total number of users since Nov 1, 2006: 36698284

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [616618]
 2. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [468395]
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [400525]
 4. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [375248]
 5. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [202159]
 6. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [197225]
 7. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [179446]
 8. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [149695]
 9. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [148994]
 10. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [148971]
 11. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [144128]
 12. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [139163]
 13. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [106215]
 14. Ocenianie w klasach I-III [98976]
 15. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [97756]
 16. Wychowanie fizyczne. Poradnik dla nauczyciela [90220]
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce [87575]
 18. Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi [80066]
 19. Plastyka [78948]
 20. Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski [77284]
 21. Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki [72087]
 22. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [69667]
 23. Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać [69073]
 24. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [67810]
 25. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [67205]