English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 956

Readers on-line: 225

Total number of users since Nov 1, 2006: 27010064

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [462340]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [411892]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [322523]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [296551]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [181120]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [160705]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [143216]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [124286]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [120497]
 10. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [89943]
 11. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [89633]
 12. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [84534]
 13. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [84030]
 14. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [73701]
 15. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [67813]
 16. Plastyka [65850]
 17. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [57659]
 18. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [53897]
 19. Ocenianie w klasach I-III [51784]
 20. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [46150]
 21. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [46147]
 22. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [41737]
 23. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu [41571]
 24. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [41109]
 25. Poznawanie klasy szkolnej [40344]