English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 861

Obecnie czytających: 75

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 12957550

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [453856]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [269664]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [256906]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [235510]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [148346]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [133268]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [98708]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [95787]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [86026]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [70040]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [58511]
 12. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [54795]
 13. Plastyka [52831]
 14. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [46557]
 15. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [44327]
 16. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [43352]
 17. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [41908]
 18. Diagnoza przedszkolna [33376]
 19. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [32856]
 20. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [32821]
 21. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [29757]
 22. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [28801]
 23. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [28759]
 24. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [28563]
 25. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [27802]