English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 861

Obecnie czytających: 214

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 18190619

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [458392]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [309921]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [290003]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [259993]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [163936]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [148769]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [116670]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [109074]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [98143]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [77051]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [64351]
 12. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [61882]
 13. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [61561]
 14. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [60640]
 15. Plastyka [58776]
 16. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [52051]
 17. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [45437]
 18. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [40345]
 19. Ocenianie w klasach I-III [38027]
 20. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [37360]
 21. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [36328]
 22. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [36124]
 23. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [34058]
 24. Diagnoza przedszkolna [33813]
 25. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [33066]