English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 861

Obecnie czytających: 1379

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 17431887

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [457277]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [303165]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [283205]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [254222]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [159830]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [145499]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [111736]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [105520]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [94551]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [75496]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [63472]
 12. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [59596]
 13. Plastyka [57387]
 14. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [56618]
 15. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [56133]
 16. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [50707]
 17. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [45243]
 18. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [36185]
 19. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [36094]
 20. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [35276]
 21. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [35203]
 22. Ocenianie w klasach I-III [34611]
 23. Diagnoza przedszkolna [33702]
 24. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [32564]
 25. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [31641]