English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 860

Obecnie czytających: 44

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 11424388

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [447501]
 2. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [223544]
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [210571]
 4. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [187005]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [131759]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [114557]
 7. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [80639]
 8. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [79840]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [71418]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [61786]
 11. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [53818]
 12. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [52532]
 13. Plastyka [46773]
 14. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [43075]
 15. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [40469]
 16. Diagnoza przedszkolna [32843]
 17. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [28661]
 18. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [27820]
 19. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [27584]
 20. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [25738]
 21. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [25484]
 22. Materiały edukacyjne - wychowanie fizyczne blok tematyczny - edukacja zdrowotna [25333]
 23. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [24376]
 24. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [23648]
 25. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu [21404]