English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1030

Readers on-line: 17

Total number of users since Nov 1, 2006: 37616932

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [660307]
 2. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [469475]
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [409492]
 4. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [378776]
 5. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [209026]
 6. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [198034]
 7. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [182282]
 8. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [163632]
 9. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [158139]
 10. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [150826]
 11. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [148487]
 12. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [145811]
 13. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [112694]
 14. Ocenianie w klasach I-III [105487]
 15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce [103330]
 16. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [99755]
 17. Wychowanie fizyczne. Poradnik dla nauczyciela [92376]
 18. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [90961]
 19. Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi [85894]
 20. Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski [85707]
 21. Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki [85375]
 22. Plastyka [81677]
 23. Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać [79496]
 24. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [73368]
 25. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [71823]