English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 938

Readers on-line: 384

Total number of users since Nov 1, 2006: 25217822

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [461487]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [384217]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [317968]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [288397]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [178051]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [158443]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [136783]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [120549]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [115396]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [82225]
 11. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [81510]
 12. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [78502]
 13. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [77102]
 14. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [70624]
 15. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [67591]
 16. Plastyka [63863]
 17. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [56513]
 18. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [50158]
 19. Ocenianie w klasach I-III [47692]
 20. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [46076]
 21. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [43608]
 22. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [41036]
 23. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [40339]
 24. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu [39433]
 25. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [38112]