English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 861

Obecnie czytających: 423

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 13835137

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [454867]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [278958]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [265107]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [240377]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [152554]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [136783]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [102521]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [98226]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [88109]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [71582]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [60375]
 12. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [56443]
 13. Plastyka [54587]
 14. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [50543]
 15. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [47463]
 16. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [44637]
 17. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [44556]
 18. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [33701]
 19. Diagnoza przedszkolna [33471]
 20. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [33348]
 21. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [32048]
 22. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [30520]
 23. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [29821]
 24. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [29739]
 25. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [29502]