English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 860

Obecnie czytających: 163

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 11985198

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [450674]
 2. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [240340]
 3. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [227645]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [218666]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [136997]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [121814]
 7. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [86236]
 8. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [85511]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [76788]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [64592]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [55481]
 12. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [54091]
 13. Plastyka [48463]
 14. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [43685]
 15. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [42560]
 16. Diagnoza przedszkolna [33076]
 17. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [32261]
 18. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [29738]
 19. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [29537]
 20. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [27324]
 21. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [26482]
 22. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [26256]
 23. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [25828]
 24. Materiały edukacyjne - wychowanie fizyczne blok tematyczny - edukacja zdrowotna [25643]
 25. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [25451]