English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 861

Obecnie czytających: 690

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 16346772

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [456497]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [295682]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [280881]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [249680]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [157212]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [142603]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [108268]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [103040]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [92321]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [74168]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [63087]
 12. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [58207]
 13. Plastyka [56404]
 14. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [53799]
 15. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [51969]
 16. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [49612]
 17. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [45078]
 18. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [35314]
 19. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [35091]
 20. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [34465]
 21. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [34462]
 22. Diagnoza przedszkolna [33604]
 23. Ocenianie w klasach I-III [32988]
 24. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [31441]
 25. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [30703]