English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 860

Obecnie czytających: 60

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 12265445

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [451740]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [244232]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [242925]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [224063]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [139918]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [125522]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [89402]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [89032]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [79100]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [66207]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [56068]
 12. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [54269]
 13. Plastyka [49699]
 14. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [43911]
 15. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [43726]
 16. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [35350]
 17. Diagnoza przedszkolna [33174]
 18. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [30568]
 19. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [30234]
 20. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [30081]
 21. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [28224]
 22. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [27046]
 23. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [26824]
 24. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [26666]
 25. Materiały edukacyjne - wychowanie fizyczne blok tematyczny - edukacja zdrowotna [25848]