polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 858

Obecnie czytających: 81

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 11249203

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [446551]
 2. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [216687]
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [207924]
 4. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [185020]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [130845]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [111805]
 7. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [79250]
 8. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [77944]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [70234]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [60842]
 11. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [53661]
 12. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [50876]
 13. Plastyka [45850]
 14. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [42963]
 15. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [40140]
 16. Diagnoza przedszkolna [32760]
 17. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [28101]
 18. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [27535]
 19. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [26523]
 20. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [25345]
 21. Materiały edukacyjne - wychowanie fizyczne blok tematyczny - edukacja zdrowotna [25218]
 22. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [25035]
 23. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [23772]
 24. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [23208]
 25. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu [21119]