English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 861

Obecnie czytających: 434

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 14659935

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

Strona1z35

1 | 2 | 3 | ...
 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [455505]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [279491]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [270450]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [242069]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [153790]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [137453]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [103867]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [99621]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [89432]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [72174]
 11. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [61415]
 12. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [57033]
 13. Plastyka [55134]
 14. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [53129]
 15. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [47991]
 16. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [45725]
 17. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [44752]
 18. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [35015]
 19. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [34133]
 20. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [33667]
 21. Diagnoza przedszkolna [33531]
 22. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [31034]
 23. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [30319]
 24. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [30016]
 25. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki [29888]