English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 861

Readers on-line: 241

Total number of users since Nov 1, 2006: 19582767

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of35 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [459369]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [317539]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [295448]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [264580]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [169599]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [151993]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [121548]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [112862]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [104025]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [78378]
 11. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [66796]
 12. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [64954]
 13. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [64671]
 14. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [64507]
 15. Plastyka [60159]
 16. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [53688]
 17. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [45605]
 18. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [42059]
 19. Ocenianie w klasach I-III [39186]
 20. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [38790]
 21. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [38402]
 22. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [36683]
 23. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [35267]
 24. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [34506]
 25. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [34465]