English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 860

Obecnie czytających: 166

Łączna liczba czytelników od dnia 2006-11-01: 11622645

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Biblioteka Cyfrowa ORE

Strona1z35

1 | 2 | 3 | ...
 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [448249]
 2. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [226259]
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [211494]
 4. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [187376]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [132791]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [115239]
 7. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [81745]
 8. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [80830]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [72588]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [62293]
 11. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [53895]
 12. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [53138]
 13. Plastyka [47120]
 14. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [43140]
 15. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [40894]
 16. Diagnoza przedszkolna [32924]
 17. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [28996]
 18. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [28209]
 19. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [28181]
 20. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [25889]
 21. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [25723]
 22. Materiały edukacyjne - wychowanie fizyczne blok tematyczny - edukacja zdrowotna [25411]
 23. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [24649]
 24. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [23974]
 25. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu [21551]