English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 869

Readers on-line: 232

Total number of users since Nov 1, 2006: 23832317

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of35 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [460656]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [322342]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [309767]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [271229]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [174022]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [155454]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [129156]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [116386]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [108625]
 10. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [80470]
 11. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [74206]
 12. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [70078]
 13. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [67827]
 14. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [67281]
 15. Plastyka [62044]
 16. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [54991]
 17. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [47311]
 18. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [45925]
 19. Ocenianie w klasach I-III [43307]
 20. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [41689]
 21. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [41259]
 22. Tom 4 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [39364]
 23. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [38112]
 24. Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [36862]
 25. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jako element edukacji dla bezpieczeństwa [36551]